Ageres > Nieuws > 2014

Jaarlijks archief: 2014

Check in @ work

Check in at work is een systeem dat opgelegd wordt door de overheid, een elektronische aanwezigheidsregistratie van werknemers op werven vanaf 800.000€. Deze verplichting geldt voor personen die werken uitvoeren in onroerende staat.

Aan de hand van dit systeem weet de wetgever welke werknemers op welke werf aanwezig zijn. Werkgever en ook werknemer zijn verantwoordelijk voor de registratie. Sancties worden opgelegd bij het niet naleven van deze verplichting.

Om onze aanwezigheidsregistratie zo vlot mogelijk te laten verlopen heeft Ageres een toepassing laten ontwikkelen. Wanneer er een persoon op een werf aankomt moet hij een sms sturen naar een gratis nummer. De inhoud van het bericht moet in een juist formaat verstuurd worden : werfnummer, ondernemingsnummer van het bedrijf en het rijksregisternummer van de werknemer. Na het versturen van deze sms wordt de aanwezigheidsregistratie automatisch verwerkt en verzonden naar de site van de overheid.

Onze onderaannemers kunnen ook deze sms sturen, of via hun eigen systeem registreren.


Goedkoop kopen

Ook U heeft waarschijnlijk in de pers de voorbije weken al enkele flarden opgevangen dat de woonbonus grondig hervormd zal worden. Maar wat is die woonbonus nu juist?
De woonbonus is een ‘fiscale korting’ die u geniet gedurende de looptijd van uw woonkrediet bij de aankoop van uw enigste, eigen woning.  Hoe groot uw persoonlijk belastingvoordeel is, is afhankelijk van uw taxatieschijf. Maar gemiddeld kan er vanuit gegaan worden dat, als u van de woonbonus geniet uw een voordeel heeft van € 100,00/maand.
Hoe de woonbonus vanaf 2015 geregeld zal worden, is zolang er een Vlaams regeerakkoord ontbreekt, zeer onduidelijk. Waar de partijen het al wel over eens zijn is dat het onmogelijk blijft om het huidige financieel voordelige regime aan te houden. Als u nog van de woonbonus onder het huidige regime wil genieten moeten zowel uw compromis als uw akte nog in 2014 verleden worden.

In de media worden we ook bericht over een historisch lage rente, wat als gevolg heeft dat de rente op de hypothecaire lening ook historisch laag staat. Lage rente = minder intresten terugbetalen aan uw bank, is goedkoper lenen. Dit maakt een heel verschil in de kost van uw woonkrediet.

De combinatie van deze 2 zaken maakt het de komende weken interessanter dan ooit om over te gaan tot aankoop van een onroerend goed. Als het ware zouden we kunnen spreken dat u op deze moment ‘goedkoop kan kopen’ .

Interessein een appartement te Tongerlo, ’s Gravenwezel, Westmalle of Schilde? Kijk zeker even naar ons vastgoedaanbod op de website!

 

Bronnen:

Woonbonus: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/lenen/belastingvermindering-voor-de-enige-en-eigen-woning-woonbonus

Lage rente: http://www.livios.be/nl/financieel/lenen/woonkredieten-nog-goedkoper-door-lage-rentevoet/